Spoed

Spoed (na 17:00 uur)

Voor spoedeisende zaken ’s avonds of in het weekend die niet kunnen wachten tot de reguliere praktijkuren, kunt u contact opnemen met de dienstdoende tandarts. U belt dan het centrale telefoonnummer 076 5209070.

Klachten
Mocht het een keer voorkomen dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig informeerden of behandelden, doe dan uw mond open! Vraag om een verhelderend gesprek. De tandarts kan dan nog eens uitleggen waarom hij iets op een bepaalde manier deed. U kunt dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing. Komt u er samen niet uit, dan kunt u via onze beroepsorganisatie de ANT uw klacht kenbaar maken. Daarbij zijn twee mogelijkheden, namelijk bemiddeling en formele klachtenbehandeling, resulterend in een uitspraak.  De website van de ANT is www.ant-online.nl