Garantiebepaling

Garantiebepaling

Vijf jaar garantie op:

 • Kroon en brugwerk
 • Implantaten

Indien er binnen een jaar na plaatsing sprake is van behandeling onder garantie, dan wordt 100% van de kosten van herbehandeling vergoed. Jaarlijks vermindert het garantiebedrag met 20%.

Garantie verloop:

 • Binnen een jaar na plaatsing > 100%
 • Binnen 1-2 jaar na plaatsing > 80%
 • Binnen 2-3 jaar na plaatsing > 60%
 • Binnen 3-4 jaar na plaatsing > 40%
 • Binnen 4-5 jaar na plaatsing > 20%
 • Na 5 jaar > 0%

 

Eén jaar garantie op:

 • Vullingen
 • Prothesen
 • Splint

Geen mogelijkheid op garantie bij:

 • Vullingen melkgebit
 • Wortelkanaalbehandeling
 • Relaps orthodontie
 • Parodontologie
 • Bleken